Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан ажилтан /Групп хурал, акт/

Групп хурлаар орох иргэд:

  • Пүрэв гаригт 13.00 цагт цахим үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэртэй ирнэ.
  • Өрхийн эмч болон БОЭТ-ийн кабинетийн эмч нар хурлаар орох картыг журмын дагуу гүйцэт бичиж ХБИАХ бага эмчид /103 тоот/ лхагва гариг бүрийн 12 цагаас өмнө өгсөн байна. Өгсөн картын дарааллын дагуу иргэдийн нэрсийг дуудаж хуралд оруулна.
  • Өрхийн эмнэлэгээс хуралд орох хүмүүс 13 цагт, кабинетаас хуралд орох хүмүүс 15.00 цагт амбулаторт ирсэн байна.
  • Үнэгүй эмийн бүртгэл , акт сунгалт, жирэмсний хожуу таслалт, рашаан сувилалын бичиг, тэргэнцэр, таяг олгох бичиг, асран хамгаалагчийн бичгийг хурлын дараа олгоно.
  • Баасан гарагийн 10.00 цагт ХЧАлдалт /групп/ цуцлагдсан тохиолдолд үйлчлүүлэгч 150.00 төгрөг, групп сунгагдсан болон шинээр орж байгаа хүмүүс 450 төгрөгийг Төрийн банкны 262100033798 тоот дансанд тушааж баримтаа ЭХМК-ийн актаа авахдаа 103 болон 110 тоотод авчирч өгөх.
  • ЭХМК-ийн хурлаар орсон картыг ЭХМК-ийн актын хамт үйлчлүүлэгчид олгож өгнө.
  • ХБИАХ бага эмч нь өдөр бүр 13А маягт бүртгэнэ.

Цагийн хуваарь

08.00-12.00

13.00-17.00