Чих хамар хоолойн кабинет

Чих хамар хоолойн 2  кабинеттай. 2эмч, 2сувилагч, 1 эмчилгээний сувилагчтайгаар бүс нутгийн хүн амд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг.

Чих хамар хоолойн 1-р кабинет: 105 тоот

 • 1, 4,5,7,8,9-р багийн 9-17р байшин
 • Халхгол сум
 • Хөлөнбуйр сум
 • Чойбалсан сум
 • Баянуул сум
 • Баянтүмэн сум сум
 • Цагаановоо сум
 • Чулуунхорооот сум тус тус харъяалагдана.

Чих хамар хоолойн 2-р кабинет: 107 тоот

 • 10, 2,3,6,9-р багийн 1-8-р байшин
 • Матад сум
 • Булган сум
 • Сэргэлэн сум
 • Баяндун сум
 • Гурванзагал сум
 • Дашбалбар сум тус тус харъяалагдана.

Чих хамар хоолойн кабинетууд нь амбулатораар үйлчлүүлэгчдэд дараах тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

 • Чих , хамар, төвөнх дурандах
 • Чих , хамрын хөндийгөөс гадны авах
 • Дунд чихний идээт үрэвслийг хуурайшуулах эмчилгээ
 • Чих, хамрын хатиг ,буглаа нээх
 • Чихний ард блокад хийх
 • Хамрын самалдаг тариа хийх
 • Хамрын өмнөд болон арын чихээс хийх
 • Хамрын гайморын хөндийд хатгалт хийж, угаах
 • Гүйлсэн булчирхайн идээ соруулах, угаах
 • Гүйлсэн булчирхайн буглаа нээх ажилбар
 • Төвөнхийн цацлага эмчилгээ
 • Төвөнхийн утлага
 • Сонсголын бичлэг хийх, дүгнэлт бичих