Шүдний кабинет

          Шүдний кабинет нь 5 их эмч, 2 сувилагч, 1 эрүүл ахуйч гэсэн орон тоогоор бүс нутгийн хүн амд нүүр амны нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Кабинетад 3 эмч, 2 сувилагчтайгаар суурин бор машин 2, зөөврийн бор машин 1 дээр ажиллаж байна. 1 эмч өдөрт 8-16 цаг хүртэл 20 минутаар нийт 21 хүнд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж байна.

Чойбалсан хотын захирагчийн захирамжийн дагуу сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн амны хөндийг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулагдан, түүний дагуу 2 эмч 1 суурин бор машин,1 зөөврийн бор машинтайгаар Хан-уул сургууль болон цэцэрлэгүүд дээр ажиллаж байна.

Эмчилгээний хүндрэлийг багасгаж, үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах зорилгоор 1 эмч давтан эмчилгээний 3 номерийг дотроосоо үйлчлүүлэгчдийн боломжит цагт тааруулан олгож байна.

Жирэмсэн эхчүүд болон шинээр ажилд орж буй иргэдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг номер дугааргүйгээр хийж байна.

Салстын өвчин болон шүдний гаралтай ясны хальсны үрэвсэлтэй өвчтөнүүдэд очер дугааргүйгээр тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг.

Алслагдсан бүс нутаг, хөдөө орон нутгийн хүн амд нүүдлийн амбулаториор нүүр амны нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг эмч нар ээлжээр явж үзүүлдэг.

Шүдний кабинет нь одоогоор 5 их эмч, 2 сувилагч, 1 эрүүл ахуйчтайгаар бүс нутгийн хүн амд нүүр амны нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Амбулаториор 3 эмч, 2 сувилагчтайгаар суурин бор машин 2, зөөврийн бор машин 1 дээр ажиллаж байна.

1 эмч өдөрт 8-16 цаг хүртэл 20 минутаар нийт 21 хүнд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж байна.

Чойбалсан хотын захирагч П.Мөнхтөрийн захирамжийн дагуу сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн амны хөндийг эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулагдан, түүний дагуу 2 эмч 1 суурин бор машин,1 зөөврийн бор машинтайгаар Хан-уул сургууль дээр ажиллаж байна.

Эмчилгээний хүндрэлийг багасгаж, үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах зорилгоор 1 эмч давтан эмчилгээний 3 номерийг дотроосоо үйлчлүүлэгчдийн боломжит цагт тааруулан олгож байна.

Жирэмсэн эхчүүд болон шинээр ажилд орж буй иргэдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг номер дугааргүйгээр хийж байна.

Салстын өвчин болон шүдний гаралтай ясны хальсны үрэвсэлтэй өвчтөнүүдэд очер дугааргүйгээр тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг.

Алслагдсан бүс нутаг, хөдөө орон нутгийн хүн амд нүүдлийн амбулаториор нүүр амны нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг эмч нар ээлжээр явж үзүүлдэг.