Эрүү нүүрний мэс заслын кабинет

            Эрүү нүүрний мэс заслын кабинет нь ахлах зэрэгтэй 1 эмч, ахлах зэрэгтэй 1 сувилагчтайгаар ажилладаг. Үзлэгийн цагийг хөтөч сувилагчаас биеэр болон утсаар авч болно.

Гариг Цаг Тайлбар
 

Даваа-Баасан

 

08-09 Цэвэр, бохир боолт хийнэ
09-12 Үзлэг
12-13 Үдийн цай
13-16 Үзлэг

 

Доорх тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ:

  • Хүндрэлтэй саатсан агт араа шүд авах
  • Үрэвссэн болон суларсан шүд авах
  • Шүдний гаралтай буглаа, нэвчээс нээх
  • Шүдний бус гаралтай идээт үрэвсэл болох хатиг буглаа нээх
  • Хоргүй хавдар авах
  • Сурвалжийн уйланхайг авч, оройг тайрах
  • Эрүүний хугарал бэхлэж чиг тавих
  • Шарханд анхдагч ба хоёрдогч цэгцлэлт хийх
  • Яаралтай болон төлөвлөгөөт мэс заслыг хийж байна.