ЭХО

ЭХО ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХИЙГ ЭМЧ ЗӨВЛӨВӨЛ:

ХЭРВЭЭ ТА цул эрхтэн болон бусад:

Элэг, дэлүү, бөөр
Бамбай булчирхай, хөх шинжлүүлэх бол бэлтгэл шаардахгүй.

ХЭРВЭЭ ТА нойр булчирхай, хэвлийн арын зай, цөсний хүүдийг шинжлүүлэх бол БЭЛТГЭЛ:

Өлөн байх буюу наад зах нь 6-8 цаг хоол идээгүй байх
Хүүхэд бол 3 цагийн турш юу ч ууж идүүлэхгүй байх

ХЭРВЭЭ ТА Давсаг, түрүү булчирхай, умай өндгөвч шинжлүүлэх бол:

Шинжилгээнээс 1-2 цагийн өмнө шингэн юм уух
Давсаг чинэрсэн шээстэй байх

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТА

Үзлэг хийсэн талбайд түрхсэн гелийг арчих самбай буюу алчууртай ирэх.

Ажлын цаг:

 08.00-15.00

хүртэл ажиллаж байна.