Эмч зөвлөж байна.

Жирэмсний эрт үеийн цус гаралт

Жирэмсэн болон төрөх хугацааг зөв оношлох

Жирэмсэн болохоосоо өмнө биеэ бэлдэх

Жирэмсэн үед ургийн хэвийн байгааг үнэлэх

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хийх амьсгалын дасгал

Жирэмсэн үеийн хэт авиан шинжилгээ

Мөөгөнцөрийн шалтгаант үтрээний үрэвсэл