Чих, хамар хоолойн эмчилгээний кабинет 104 тоот

Чих хамар хоолойн эмчилгээний кабинет нь ЧХХоолойн 1,2-р кабинетын эмчийн заавраар доорх ажилбарыг хийдэг.

Үүнд:

  • Хамар хоолойн эмчилгээ нь 08-12цаг 13-16цаг хүртэл 7цагын үйлчилгээ явуулна.
  • Эмчийн үзлэгээр эмчийн эмчилгээний заавраар
  • Чихэнд хуурайшуулах
  • Хамарт тос тавих
  • Хоолой залгиурын идээ соруулах
  • Төвөнхийн цацлага хийх
  • Чих хамраас гадны биет авах
  • Хагалгааны дараах эмчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.
Гариг Цаг Тайлбар
 

Даваа-Баасан

 

08-12 Эмчилгээ
12-13 Үдийн цай
13-16 Эмчилгээ