Зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг

  • Эмнэлгийн тусламжийн алба

Сэрэмжлүүлэг

        Хүйтний улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан ахуйн хүрээнд нүүрсхүчлийн дутуу исэл/Угаарын хий/-ийн цочмог хордлого нэмэгдэх хандлагатай байна. Иймд иргэд та бүхэнд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Share

Хоол хүнсээр дамжих халдварт өвчнөөс сэргийлье

         Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар бидний биед үүсдэг олон төрлийн өвчний 90 орчим хувьнь буруу хооллосноос үүсэлтэйг нотолсон байдаг. Иймээс хувь хүний-зөв хооллох соёл-хоол, хүнсээ зөв сонгон тохируулаагүйгээс үүсэх өвчин-түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаархи мэдлэг онцгой үүрэгтэй.          Хоол…