Ёс зүйн салбар хороо

  • Эмнэлгийн тусламжийн алба

“Мэргэжилтний ёс зүй” сургалтыг зохион байгууллаа

        АШУҮИС-ийн Харилцааны ур чадварын тэнхим, Дорнод аймаг дахь БОЭТ-тэй хамтран “Мэргэжилтний ёс зүй” сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг  Харилцааны  ур  чадварын  тэнхмийн  эрхлэгч,  АУ-ны доктор, профессор С.Наранчимэг,  Харилцааны  ур  чадварын  тэнхмийн  багш АУ-ны магистр С.Нармандах нар удирдан чиглүүллээ.         Уг…