Сургалт эрхлэгч

БОЭТ-д Ерөнхий мэргэшил судлалаар суралцаж буй резидент эмч нар Хүүхэд, Дотрын тасагт суралцсан тайлангаа хамгааллаа. Тайлан хамгаалалтанд Эмнэлзүйн сургагч багш нар болон сургалтын хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөл оролцлоо.

БОЭТ-д Ерөнхий мэргэшил судлалаар суралцах резидент эмч нарыг хүлээн авлаа.

ЭМС-ын 2022 оны А/620 тоот тушаалаар резидент эмчийн нэмэлт элсэлтээр БОЭТ-д Ерөнхий мэргэшил судлалаар суралцах резидент эмч нарыг хүлээн авч, удирдагч эмнэлзүйн багш нарыг томилж , сургалтанд хэрэглэгдэх, ном гарын авлагыг гардууллаа.

Элсэлт

(ЭМС-ын 2017 оны А/337 дугаар тушаалын 13 дугаар зүйл) 13.1 Дараах шаардлагыг хангасан их эмч эмнэлзүйн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтанд орох эрхтэй.  13.1.1 Эрүүл мэнд анагаах ухааны чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн анагаах ухааны боловсрол олгох сургуулийг хүний их эмч, уламжлалт…