БОЭТ-д Ерөнхий мэргэшил судлалаар суралцах резидент эмч нарыг хүлээн авлаа.

ЭМС-ын 2022 оны А/620 тоот тушаалаар резидент эмчийн нэмэлт элсэлтээр БОЭТ-д Ерөнхий мэргэшил судлалаар суралцах резидент эмч нарыг хүлээн авч, удирдагч эмнэлзүйн багш нарыг томилж , сургалтанд хэрэглэгдэх, ном гарын авлагыг гардууллаа.