БОЭТ-д Ерөнхий мэргэшил судлалаар суралцаж буй резидент эмч нар Хүүхэд, Дотрын тасагт суралцсан тайлангаа хамгааллаа. Тайлан хамгаалалтанд Эмнэлзүйн сургагч багш нар болон сургалтын хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөл оролцлоо.