Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр

       БОЭТ-ийн Чих, хамар, хоолойн эмч, сувилагч нар Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдрийг угтан “Хандлагаа өөрчилье” ирээдүйгээ сонсохын тулд одооноос хамгаалъя сэдвээр Дорнод аймаг дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв дээр 5 сургуулийн 46 хүүхдэд сургалт, үзлэг, оношилгоо хийж, Ягаан цээнэ ӨЭМТөвийн эмч, сувилагч, ажилтнуудад Чих Хамар Хоолойн анхан шатны тусламжийг хэрхэн үзүүлэх талаар сургалтыг зохион байгуулж, зөвлөн ажиллаа.