Амбулатор

 

              

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв эмнэлгээр үйлчлүүлэхдээ

 1. Өөрийн биеэр ирж / А корпус шар эмнэлэгийн шилэн заал болон /Б корпус цагаан эмнэлэгийн цахим бүртгэл/ хэсгээс цаг авна
 2. Утсаар: 1800-0119 Цаг захиалгын нэгдсэн дуудлагын төв
 3. Утсаар: 70582211- (1) товч дарна /шар эмнэлэгт үзүүлэх цаг авна/
 4.   (2) шүдний үзлэгийн цаг авах
 5.  (3)  санал,гомдол авах
 6. E-mongolia  цахим үйлчилгээгээр эмчид үзүүлэх цаг авч үйлчлүүлнэ.

   

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвөөр үзүүлэхээр ирэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ: Үүнд

  • Эрүүл мэндийн даатгал шимтгэл төлсөн байна. /сүүлийн 4 жил тасралтгүй төлсөн байх/
  • Амбулаторийн карт (эмчийн үзлэг бичих)
  • 13 А маягт (харъяа сум, өрхөөс)

            Байршил:

    Шар эмнэлэг / 1-р корпус/

 Цагаан эмнэлэг /2-р корпус/. 

     Хүүхдийн амбулатори  /3-р корпус/

        –  Хүүхдийн тасаг /амбулатори/

       –  Арьс харшлын тасаг/кабинет/

       –  Хоол боловсруулах кабинет

       –  Дотоод шүүрлийн кабинет

       –  Хавдрын кабинет   зэрэг эдгээр кабинетаар цаг авч үйлчлүүлнэ.

   Бусад:      

       –    Халдварт

       –    Хавдар

       –   Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв эмнэлгээр үзүүлэхээр бол цаг авахгүй үзүүлнэ.

Цагийн хуваарь

 

Үйлчилгээний талаарх санал, хүсэлт хүлээн авах: 7058-2211-/3/