Сүрьеэгийн тасаг

БОЭТ-ийн сүрьеэгийн тасаг нь 23 ажилтантай. Үүнд Их эмч-4, бага эмч-2 / Вакцинатор, дүн бүртгэгч/,  сувилагч -9, лаборант -2 , асрагч -6  тус тус ажиллаж байна.

Манай тасагт тэргүүлэх зэрэгтэй эмч-2, клиникийн профессор-2,  АУ-ны магистр эмч-1,  Ахлах зэрэгтэй бага эмч-1, лаборант-1, сувилагч -3 тус тус ажилладаг.

Бүтэц үйл ажиллагаа

  • 35 ортой эмэнд мэдрэг болон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн тасаг
  • Амбулатори
  • Лаборатори
  • Өдрийн эмчилгээний цэг / Эмэнд мэдрэг болон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн /

Тусламж үйлчилгээ

Сүрьеэгийн амбулаториор  жилд дунджаар 5500 орчим хүн үйлчлүүлдэг. Сүрьеэгийн тасгаар дунджаар 250 орчим хүн хэвтэн эмчлүүлдэг.

Сүрьеэгийн оношлогоо, эмчилгээ хяналтын чиглэлээр жилд дунджаар

  • цэрний түрхэцийн шинжилгээ / 2500 хүн /
  • өсгөврийн шинжилгээ / 300 хүн /
  • жене эксперт / 200 хүн/ тус тус шинжилгээнүүдийг хийж байна.

Үйлчлүүлэгчийн анхааралд:

 

Visit Us On Facebook