Мэдрэлийн тасаг

         Мэдрэлийн тасаг нь   3 эмчтэй,  ахлах сувилагч 1, Ээлжийн сувилагч 4, амбулаторын сувилагч 1, үйлчилгээний ажилтан 4  орон тоотой  ажиллаж байна.  Тасгийн эрхлэгч М.Жигжидсүрэн,  эмч Д. Ариунтуяа,  Ч. Гэрлээ, М.Алтанцэцэг, ахлах сувилагч В. Энхмаа,  ээлжийн сувилагч О.Сугар, С. Наранбаяр, Г.Алтансувд, Б.Солонго, Б.Энхсайхан ,  үйлчилгээний ажилтан Г.Эрдэнэчимэг, В.Нэргүй, Г.Одонбор, А.Гэрэлсайхан нар ажиллаж байна.

Тусламж үйлчилгээ

  1. Хэвтэн эмчлүүлэх
  2. Амбулаторын тусламж
  3. Электрофизиологийн шинжилгээ  /Тархины цахилгаан бичлэг/
  4. Мэдрэл, булчингийн цахилгаан бичлэг
Visit Us On Facebook