Хавдар хөнгөвчлөх эмчилгээ

            Манай хамт олон орон нутагт Хавдрын эд, эсийн өсөлтийг саатуулах, зогсоох үйлчилгээ бүхий өвөрмөц Хими эмчилгээ, үйлчлүүлэгсдэд гэртээ байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлэхүйц ээлтэй орчин бүрдүүлэн тэдний амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөнгөвчлөх эмчилгээ, сувилгаа, асаргаа, үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлэхэээс гадна “Хорт хавдраас сэргийлэх, хянах дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хүн амд “Эрүүл аж төрөх ёс”-ыг төлөвшүүлэх Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, сурталчилгаа, хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг тогтмолжуулан хорт хавдрын эрт илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, Зүүн бүсийн хүн амд Хавдар, хөнгөвчлөх эмчилгээний нарийн мэргэжлийн амбулатори, стационарийн тусламж үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Visit Us On Facebook