Эмийн сан

        

    Эмийн сангийн эрхлэгч эм зүйч Н.Улаанхүүхэн, клиник эм зүйч Б.Энхмаа, дефектар З.Янжмаа, эм олгох тасагт Т.Нарантуяа, С.Болорцэцэг, эм олгогч Д.Болортунгалаг үйлчлэгч Ж.Урансайхан нар нь хэвтэн эмчлүүлэгчидэд 500 гаруй нэр төрлийн эмчилгээний өндөр идэвхитэй, аюулгүй, чанарын баталгаатай эм эмнэлгийн хэрэгсэл болон ЗШЭмээр тасралтгүй жигд хангаж,  нэгж тунгийн системийг 2014 оноос нэвтрүүлж үйлчлүүлэгчидэд эмийг хэрэглэх арга, зөв зохистой хэрэглэх талаар заавар зөвлөгөө өгч эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэн ажиллаж байгаа хамт олон юм.

Visit Us On Facebook