ЭХО

ЭХО ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХИЙГ ЭМЧ ЗӨВЛӨВӨЛ: ХЭРВЭЭ ТА цул эрхтэн болон бусад: Элэг, дэлүү, бөөр Бамбай булчирхай, хөх шинжлүүлэх бол бэлтгэл шаардахгүй. ХЭРВЭЭ ТА нойр булчирхай, хэвлийн арын зай, цөсний хүүдийг шинжлүүлэх бол БЭЛТГЭЛ: Өлөн байх буюу наад зах нь 6-8 … Үргэлжлүүлж унших ЭХО