Бөөрний кабинет

             Бельгийн төслөөр 2009 онд  Герман улсын Fresenius компанийн 4008 B маркийн 2 гемодиализийн аппарат суурилуулж бөөрний хурц болон архаг дутагдалтай өвчтнүүдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг болсон ба 2014 онд ЭМЯ-с 4008S маркийн 2 аппарат нэмж одоо 4 гемодиализын аппараттай, бөөр … Бөөрний кабинет-г үргэлжлүүлэн уншина уу