Хэвтэн эмчлүүлэх тусламж /Мэдрэлийн тасаг/

БОЭТ-н А байрны /Том шар эмнэлэг/ 3 давхарт тасаг 20 ортой, эмчлүүлэгчийн  7 палаттай, өрөөндөө 2-4 хүнтэй. Жилдээ 700 орчим хүн хэвтэн эмчлүүлдэг.

Хэвтэн эмчлүүлэх өвчнүүд:

 1. Тархины судасны эмгэгүүд
  1.  Тархины цусны эргэлтийн цочмог хямрал
  2. Тархины цусны эргэлтийн архаг хямрал
  3. Тархины судасны гажиг
  4. Нугасны цусны эргэлтийн хямрал
 • Толгой өвдөлт
  • Мигрень
  • Толгойн хүчдлийн өвдөлт
  • Толгойн багцалсан өвдөлт
  • Нүүрний мэдрүүлийн өвдөлт
 • Эпилепси /Уналт таталт/
 • Захын мэдрэлийн өвчнүүд
 • Хүзүү нурууны эмгэгүүд
 • Мэдрэлийн системийн халдварт өвчнүүд
 • Мэдрэлийн системийн Миелингүйдлийн өвчнүүд
 • Мэдрэл булчингийн өвчнүүд
 • Хөдөлгөөний тогтолцооны өвчнүүд
 • Бусад