Тасгийн танилцуулга

          Дотрын тасаг нь нийт 50 ортой. Үүнээс эрчимт эмчилгээний 7, энгийн 43 ортой.

Дотрын тасаг нь нийт 42 ажилтантай.Тасгийн эрхлэгч их эмч -1, их эмч -13, ахлах сувилагч-1, сувилагч19, туслах сувилагч-2, үйлчилгээний ажилтан-6, үүдний үйлчлэгч-1.

 • Анагаах ухааны магистр их эмч-2
 • Тэргүүлэх зэрэгтэй их эмч-1, сувилагч-1
 • Ахлах зэрэгтэй их эмч-2,  сувилагч-5
 • Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч-10, сувилагч-5
 • Зүрх судасны их эмч-3, сувилагч-1
 • Уушги судлалын эмч-1
 • Элэг судлалын эмч-1
 • Дотоод шүүрлийн булчирхайн их эмч-2, сувилагч-1
 • Бөөр судлалын их эмч -2, сувилагч-2
 • Ахмад настны их эмч-1,сувилагч-1.

Тусламж үйлчилгээ:

 • Дотрын тасаг нь жилд дунджаар 1564хүн хэвтэн эмчлүүлдэг. Батлагдсан ор-50 эрчимт эмчилгээний 4 палаттай.
 • Амбулаториор жилд дунджаар 20207 зүрх судасны эмгэгийн хяналтанд4399 зүрхний хэт авиан оношлогоо 879, зүрхний цахилгаан бичлэг 7463, зүрхний холтер 168, даралтын холтер 161, зүрхний ачаалалтай бичлэг 86.
 • Хоол боловсруулах замын эмгэгийн хяналтанд773
 • Уушгины эмгэгийн хяналтанд 1032 хүн үйлчлүүлсэн байна.