Зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг

 #COVID19 халдвартай холбоотой үүссэн өнөөгийн нөхцөл байдалд тайван байх аргууд

Шинэ коронавирусийн #COVID19 халдвартай холбоотой үүссэн өнөөгийн нөхцөл байдалд тайван байх аргууд 🌿 Гэр бүл, найз нөхөд, ойр дотнын хүмүүстэйгээ ярилцах 🌿 Гэртээ байх үедээ эрүүл амьдралын хэв маягийг эрхэмлэх 🌿 Архи, тамхи болон сэтгэцэд нөлөөлөх бусад зүйлсийг хэрэглэхгүй байх 🌿 Найдвартай мэдээллийн эх сурвалжаас мэдээлэл…