Үзлэгийн кабинет 115 тоот /Эмэгтэйчүүдийн /

Эмэгтэйчүүдийн кабинетаар (№ 115) үйлчлүүлэх эмэгтэйчүүд

  1. Үзүүлэх цаг товлолын дугаар авсан байх
  2. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
  3. Үзлэгийн карт
  4. Сумын ЭМТ-ийн эмчийн илгээсэн бичиг эсвэл 13А маягт
  5. Өсвөр насны охид: Эцэг эх асран хамгаалагчийн хамт ирэх, сум өрхийн эмчийн илгээсэн бичиг, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр