Үзлэгийн кабинет 113,114 тоот /Жирэмсэн/

  1. Үзүүлэх цаг товлолын дугаар авсан байх, эсвэл зөвлөгөө өгөх кабинетийн эмчийн товлосон өдөр, цагт ирэх. Хэрэв танд зовиур илэрэх, жирэмсэн үеийн аюултай шинж илэрвэл хугацаа товлол харгалзахгүй өдрийн цагаар жирэмсэний үзлэгийн кабинет, оройн цагаар хүлээн авах тасагт ирж үзүүлнэ.
  2. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
  3. Жирэмсний хөтөч карт, солилцох хуудас, бусад үзлэгийн карт
  4. Сумын ЭМТ-ийн эмчийн илгээсэн бичиг эсвэл 13А маягт бичиг