Хүний нөөцийн алба

          Тус төв нь нийт 500 ажилтнуудтай.

  Их эмч 106  үндсэн мэргэжлийн эмч /суралцаж байгааг оруулаад /-101 буюу 95.2%  үүнээс: эмэгтэй 73  эрэгтэй 33.

 Насны бүлгээр :

20-29 нас -37

30-39 нас 33

40-49 нас 21

50-54 нас 12

55-60 нас 3

 • Дотор 13
 • Хүүхэд 8
 • Нярай 2
 • Мэс засал 8
 • Гэмтэл 3
 • Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээ 6
 • Мэдрэл 3 нөөц 1
 • Эх барих эмэгтэйчүүд 10
 • Хавдар 2
 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд 3
 • Нүд 4
 • Чих хамар хоолой 3 /1 хүүхдийн чхх сурч байна/
 • Арьс 1
 • Халдварт 3
 • Сүрьеэ 5
 • ДОХ,БЗДХ 2
 • Сэргээн засах эмчилгээ 3
 • Настан судлал 1
 • Дүрс оношилгоо 8
 • Лаборатори 3
 • Нүүр амны эмч 6
 • Тархвар судлаач 2 эрүүл ахуйч 1
 • Ерөнхий мэргэжлийн эмч – 5

Дутагдалтай эмч: Эрүү нүүрний мэс заслын эмч байна.

Төрөлжсөн мэргэжлийн эмч 36 буюу 33.9%

Мэргэжлийн зэрэгтэй эмч – 38 буюу 35.8%

  • Удирдлагын магистр 1
  • Анагаах ухааны магистр 1
  • Магистрант 10
  • Клиникийн профессор 16
 • Доктантур 2

Сувилагч тусгай мэргэжилтэн нийт 171 үүнээс: үндсэн мэргэжлийн сувилагч 136 буюу 79.5%  ерөнхий мэргэжлийн 35 буюу 25.7%

Насны бүлгээр:

 үүнээс: 20-29 нас 46 30-39 нас  30 40-49 нас   67 50-54 26

Эх баригч: Нийт-17. Үүнээс: 20-29 нас 9 30-39 нас 3 40-49 нас 2 50-54 нас 3

 Бусад бага эмч:Нийт- 15 үүнээс: 20-29 нас 2 30-39 нас 1 40-49 нас 11 55-60 нас 1

Лаборант : Нийт 16  үүнээс:20-29 нас 4 30-39 нас 2 40-49 нас 8 50-54 нас 2

Техникч: Нийт-7. Үүнээс: 20-29 нас  2 30-39 нас 1  40-49 нас 4

Эм найруулагч: Нийт -4

Магистрант 1

Мэргэжлийн зэрэгтэй сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 59

Тэргүүлэх зэрэг 9 Ахлах зэрэг 50 буюу 34.5%

Эмч сувилагч харьцаа  1:2

Мэдээлэл технологийн инженер 3. Тоног төхөөрөмжийн инженер :2. Бусад :Дээд мэргэжилтэн 4. Бусад ажилтан 136.