Клиник лаборатори

Манай лаборатори нь дараах шинжилгээнүүд хийж байна.

ГЕМАТОЛОГИЙН БҮРЭН АВТОМАТ  АНАЛИЗАТОР /PENTRA ES -60  /

 БИОХИМИЙН БҮРЭН АВТОМАТ АНАЛИЗАТОР /COBAS С-311/

ИММУНОЛОГИЙН БҮРЭН АВТОМАТ АНАЛИЗАТОР /COBAS Е-411 /

Сорьц тээвэрлэж явуулж байгаа шинжилгээ:

LE-510 ЭЛЕКТОРЛИТ АНАЛИЗАТОР