Тасгийн танилцуулга

Алсын хараа:

         Цаашид манай хамт олон  дурангийн болон хагалгааны нэр төрлийг  олшруулан  үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллах болно.

Танилцуулга:

          БОЭТ-н Мэс засал, гэмтлийн тасаг нь Дорнод аймаг болон Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн зарим сумдын хүн амд мэс засал, гэмтлийн чиглэлээр үндсэн болон зарим төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үзүүлж байна.

Тасаг зохион байгуулалт

  • Зөвлөх эмч 1
  • Мэс заслын их эмч 7
  • Гэмтлийн их эмч 3
  • Ахлах сувилагч 2
  • Мэс заслын сувилагч 7
  • Боолтын сувилагч 2
  • Сувилагч 12
  • Үйлчилгээний ажилтан 6
  • Мэс заслын туслах ажилтан 5