Тасгийн танилцуулга

          Дотрын тасаг нь нийт 50 ортой. Үүнээс эрчимт эмчилгээний 7, энгийн 43 ортой. Дотрын тасаг нь нийт 42 ажилтантай.Тасгийн эрхлэгч их эмч -1, их эмч -13, ахлах сувилагч-1, сувилагч19, туслах сувилагч-2, үйлчилгээний ажилтан-6, үүдний үйлчлэгч-1. Анагаах ухааны магистр их … Continue reading Тасгийн танилцуулга