Элсэлт

(ЭМС-ын 2017 оны А/337 дугаар тушаалын 13 дугаар зүйл)

  • 13.1 Дараах шаардлагыг хангасан их эмч эмнэлзүйн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтанд орох эрхтэй.
  •  13.1.1 Эрүүл мэнд анагаах ухааны чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн анагаах ухааны боловсрол олгох сургуулийг хүний их эмч, уламжлалт анагаах ухааны их эмч, шүдний их эмчээр төгссөн бакалаврын дипломтой байх:
  • 13.1.2 Анагаах ухаан эрүүл мэндийн бусад чиглэлээр мэргэшүүлэх болон магистр% докторын сургалтанд давхар элсээгүй байх: