• Эмнэлгийн тусламжийн алба

Флюро зураг авхуулах

Цагаан эмнэлэгийн баруун урд талаас орно.

Ажлын цаг: 08.00-12.00

    13.00-15.00