Рентген харалт

РЕНТГЕН ХАРАЛТЫН ОНОШИЛГОО ХИЙЛГЭХИЙГ ЭМЧ ЗӨВЛӨВӨЛ:

ХЭРВЭЭ ТА ходоод, улаан хоолой гэрэлд харуулах бол:

Өлөн байх
Барисульфат 2 уут

ХЭРВЭЭ ТА гэдэс гэрэлд харуулах бол:

Өлөн байх
Барисульфат 4 уут

ХЭРВЭЭ ТА Жирэмсэн эмэгтэй бол:

Эмчийн заалтаар харуулах
Рентген кабинет нь туяаны хортой учир та оношилуулахдаа орох