Бөөрний кабинет

             Бельгийн төслөөр 2009 онд  Герман улсын Fresenius компанийн 4008 B маркийн 2 гемодиализийн аппарат суурилуулж бөөрний хурц болон архаг дутагдалтай өвчтнүүдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг болсон ба 2014 онд ЭМЯ-с 4008S маркийн 2 аппарат нэмж одоо 4 гемодиализын аппараттай, бөөр судлаач их эмч Ё.Оюунцэцэг, сувилагч Ж.Дарийм, Р.Наранцэцэг, М.Алтансүх, Б.Бямбажаргал нар ажиллаж байна. Нийт 146 үйлчлүүлэгчдэд 6558 удаа диализ эмчилгээ хийгдсэн байна.